Gyngemose Parkvej 8

2860 Søborg

+45 25 22 22 99

info@hafnia-byggesagkyndig.dk

Åbningstider

Man-fre kl 8.00 – 16.00

Byggesagkyndig for Sjælland og Storkøbenhavn i høj kvalitet

Tilsyn ved nybyggeri

Tilsyn ved nybyggeri

Høj kvalitet og fagligt niveau, fleksibel, uvildig rådgivning, lav pris. Byggetilsyn ved nybyggeri

Tilsyn ved nybyggeri uvildig rådgivning

Vi tilbyder uvildig rådgivning i hele byggeprocessen og Byggetilsyn ved nybyggeri. Vi holder løbende øje med byggeriet i hele processen. Ved hvert tilsyn udarbejder vi tilsynsnotater, som vi sender til dig som bygherre. Vi sørger for opfølgning frem til, at arbejdet er afsluttet og tilbyder grundig rådgivning i det omfang, du behøver det.

1. Rendfundamenter

2. Terrændæk tilsyn inden støbning

3. Gasbeton tilsyn

4. Dampspærre tilsyn

5. Vådrums tilsyn

6. Klinker tilsyn

7. Murværk tilsyn

8. Foraflevering

9. Afleveringsforretning

Uvildig byggetilsyn, tilsyn ved nybyg ved byggesagkyndig nær Søborg, København, Sjælland.

Blueprint nybyggeri

Byggetilsyn enkeltbesøg
koster fra 4500

Priser fra 4500,- på enkeltbesøg ved byggetilsyn ved Hafnia Byggesagkyndig. Op til 50 km fra København

Kontakt Hafnia Byggesagkyndig på tlf: 45 25 22 22 99 eller på e-mail: info@hafnia-byggesagkyndig.dk

⭐⭐⭐⭐⭐

Priserne er baseret på fastsatte besigtigelsestider på enten 1,5 eller 2 timer. Normalt bruges den/de første time(r) til undersøgelser, mens den resterende time bruges til at tage notater eller diskutere de identificerede problemer. Således at der er klare linjer omkring identificeret problemer og du også en transparent pris på tilsyn ved nybyggeri.

I visse tilfælde er det unødvendigt at tage notater, og i sådanne tilfælde vil det være mere værdifuldt at bruge tiden på yderligere undersøgelser samt at modtage relevante oplysninger og dokumenter fra Hafnia Byggesagkyndig. Dette kan omhandle relevante byggeerfaringer, instruktioner, produktinformationer osv. Vi vil afklare nærmere forventningerne vedrørende dette på adressen.

Prisen inkluderer ikke yderligere opfølgning på sagen, herunder rapporter eller notater. Hvis der opstår behov for opfølgning, f.eks. gennem telefonopkald eller e-mails, udføres sådant arbejde på timebasis til en sats på kr. 1200,- ex moms pr. påbegyndte 15 minutter, som faktureres.

Pakke 1

kr 17000
 • 2 valgfri tilsyn
 • Foraflevering
 • Aflevering
 • I alt 4 tilsyn

Pakke 2

kr 25000
 • 4 valgfri tilsyn
 • Foraflevering
 • Aflevering
 • I alt 6 tilsyn

Pakke 3

kr 35000
 • 7 valgfri tilsyn
 • Foraflevering
 • Aflevering
 • I alt 9 tilsyn
 • Andre firma udfører højest samlet 7 tilsyn til ca. den samme pris
Popular

Byggetilsyn Sikre kvaliteten.

Når man bygger nyt, er det vigtigt at have tilsyn med byggeriet – både for at sikre kvaliteten af det færdige byggeri, og for at sikre, at byggeriet overholder de gældende love og regler. Tilsyn ved nybyggeri kan varetages af en byggerådgiver, der er en professionel og uvildig kontrollerende part. Byggerådgiverens rolle er at sikre, at byggeriet sker i overensstemmelse med de planlagte tegninger og specifikationer, og at der ikke sker fejl eller mangler undervejs. Byggerådgiveren skal også sikre, at der bliver foretaget regelmæssige kvalitetskontroller af det udførte håndværk, og at der bliver rettet op på eventuelle fejl og mangler.

Med andre ord byggetilsyn ved uvildig byggesagkyndig sikre kvaliteten.

Tilsyn ved nybyggeri og byggetilsyn

Tilsyn ved nybyggeri og byggetilsyn er altså en vigtig del af byggeprocessen, og det er derfor en god idé at hyre en professionel og uvildig byggerådgiver til at varetage tilsynet. På den måde sikrer man sig, at byggeriet sker i overensstemmelse med de planlagte tegninger og specifikationer, og at der ikke sker fejl eller mangler undervejs. Det er også en god idé at have tilsyn med byggeriet, hvis man ønsker at sikre sig en høj kvalitet af det færdige byggeri.

Hvorfor er byggetilsyn og tilsyn ved nybyggeri vigtigt?

Tilsyn ved nybyggeri og byggetilsyn er vigtigt, fordi det sikrer kvaliteten af det færdige byggeri. En byggesagkyndig vil kunne se, hvis der er fejl og mangler i byggeriet, og kan derfor sørge for, at de bliver rettet. Dette er med til at sikre, at byggeriet lever op til de krav, der er stillet til det.

Hvem udfører byggetilsyn og tilsyn ved nybyggeri?

Tilsyn ved nybyggeri udføres af en byggesagkyndig. Dette er en person, der er uddannet til at kontrollere byggerier for fejl og mangler. De fleste byggesagkyndige er tilknyttet et byggefirma, men der findes også en række uvildige byggesagkyndige, der kan lejes til at udføre tilsyn. Hafnia Byggesagkyndig tilbyder uvildig byggesagkyndig på Sjælland, Storkøbenhavn og i København. 

Hvordan foregår byggetilsyn?

Byggetilsyn foregår ved, at byggesagkyndigen kontrollerer byggeriet for fejl og mangler. Dette kan gøres ved at gå en tur rundt i byggeriet og kontrollere, at alt er, som det skal være. Byggesagkyndigen kan også tage billeder af byggeriet, som kan bruges til at vurdere, om der er fejl og mangler.

Hvilke dokumenter skal der være til stede ved tilsynet?

Tilsynet ved nybyggeri skal sikre, at der er styr på kvaliteten af byggeriet, og at der ikke er nogen fejl eller mangler. Der skal derfor være en række dokumenter til stede, når tilsynet finder sted. Disse dokumenter kan blandt andet omfatte byggetegninger, kontrakter, leverandørattester og lignende.

Specifikke krav ved byggetilsyn, der skal overholdes ved nybyggeri. Hvordan sikrer man, at kvaliteten af det færdige byggeri er i orden?

Det er vigtigt at have et tilsyn med nybyggeri, fordi det sikrer, at byggeriet overholder de gældende love og regler. Et tilsyn giver også mulighed for at kontrollere, at håndværket er i orden, og at der ikke er fejl og mangler.
Tilsynet udføres af en uvildig byggerådgiver, der har kendskab til byggeri og bygningsreglerne. Byggerådgiveren skal sikre, at byggeriet overholder de gældende krav, og at kvaliteten af det færdige byggeri er i orden.
Det er vigtigt at have et tilsyn med nybyggeri, fordi det sikrer, at byggeriet overholder de gældende love og regler. Et tilsyn giver også mulighed for at kontrollere, at håndværket er i orden, og at der ikke er fejl og mangler.
Tilsynet udføres af en uvildig byggerådgiver, der har kendskab til byggeri og bygningsreglerne. Byggerådgiveren skal sikre, at byggeriet overholder de gældende krav, og at kvaliteten af det færdige byggeri er i orden. Det er vigtigt at have et tilsyn med nybyggeri, fordi det sikrer, at byggeriet overholder de gældende love og regler. Et tilsyn giver også mulighed for at kontrollere, at håndværket er i orden, og at der ikke er fejl og mangler. Tilsynet udføres af en uvildig byggerådgiver, der har kendskab til byggeri og bygningsreglerne. Byggerådgiveren skal sikre, at byggeriet overholder de gældende krav, og at kvaliteten af det færdige byggeri er i orden.Det er vigtigt at have et tilsyn med nybyggeri, fordi det sikrer, at byggeriet overholder de gældende love og regler. Et tilsyn giver også mulighed for at kontrollere, at håndværket er i orden, og at der ikke er fejl og mangler.
Når man bygger et nyt hus, er det vigtigt at have en byggerådgiver til at kontrollere kvaliteten af det udførte håndværk. En byggerådgiver er en professionel, der er uvildig i forhold til byggeriet, og som kan give gode råd og vejledning til bygherren.
Tilsyn ved nybyggeri er en service, som byggerådgiveren udfører for at sikre, at byggeriet bliver udført korrekt, og at der ikke opstår fejl eller mangler. Tilsynet omfatter bl.a. kontrol af bygningens fundament, vægge, tagkonstruktion og installationer.
En byggerådgiver kan også være med til at sikre, at bygningen overholder de gældende love og regler. Dette er især vigtigt, hvis man ønsker at sælge huset eller leje det ud.
Hvis du overvejer at bygge et nyt hus, er det en god idé at kontakte en byggerådgiver for at høre nærmere om tilsyn ved nybyggeri.

Hvad koster tilsynet?

Prisen for tilsynet afhænger af størrelsen og kompleksiteten af byggeriet. Du kan få et tilbud fra en byggerådgiver, før tilsynet påbegyndes.

Hvad er byggetilsyn og tilsyn ved nybyggeri, og hvorfor er det vigtigt?

Byggetilsyn og tilsyn ved nybyggeri er en kvalitetskontrol af byggeriet, som udføres af en uvildig byggerådgiver. Tilsynet sikrer, at byggeriet overholder de gældende love og regler, og at kvaliteten af det udførte håndværk er i orden. Tilsynet giver bygherren et objektivt billede af byggeriets stand, og kan dermed være med til at sikre, at byggeriet lever op til forventningerne. Tilsynet er ikke en erstatning for faglig rådgivning, men supplementerer denne.Hvad koster tilsynet?
Prisen for tilsynet afhænger af størrelsen og kompleksiteten af byggeriet. Du kan få et tilbud fra en byggerådgiver, før tilsynet påbegyndes.

Hvorfor er det vigtigt at have en professionel byggerådgiver til at udføre byggetilsynet?

En professionel byggerådgiver har den nødvendige viden og erfaring til at kunne vurdere byggeriet på en kompetent og objektiv måde. Byggerådgiverens rolle er at sikre, at byggeriet overholder de krav, der er stillet til det, og at der ikke opstår fejl eller mangler. Byggerådgiveren fungerer som en slags kvalitetskontrol, der sikrer, at byggeriet lever op til forventningerne.
vildig byggerådgiver er en vigtig brik i byggeriet, da vedkommende kan give et objektivt og kompetent tilsyn.

Hvad er en byggerådgiver, og hvorfor er det vigtigt?

En byggerådgiver er en professionel, der kan hjælpe med at planlægge og styre byggeriet. Byggerådgiveren kan sikre, at byggeriet bliver udført i overensstemmelse med planerne, og at der ikke bliver bygget med fejl og mangler.
Byggerådgiveren er også vigtig for at sikre, at kvaliteten af byggeriet bliver så høj som muligt. Byggerådgiveren kan sikre, at der bliver brugt kvalitetsmaterialer, og at der bliver udført håndværk i høj kvalitet.
Derudover er byggerådgiveren også vigtig for at sikre, at byggeriet bliver færdigt til tiden. Byggerådgiveren kan sikre, at der ikke bliver forsinkelser i byggeriet, og at byggeriet bliver færdigt til den aftalte tid.
Det er derfor vigtigt at have en byggerådgiver, når man bygger nyt. Byggerådgiveren kan sikre, at byggeriet bliver udført korrekt, og at kvaliteten af byggeriet bliver så h som muligt.

Hvad er byggetilsyn og tilsyn ved nybyggeri, og hvorfor er det vigtigt?

Byggetilsyn og tilsyn ved nybyggeri er en proces, hvor der føres tilsyn med bygninger under opførelse for at sikre, at de opfylder de krav, der stilles til dem. Kontrollen udføres af byggerådgivere, der er uvildige og professionelle. De sikrer, at bygningerne opføres i overensstemmelse med de gældende byggeskabsregler, så de er sikre og robuste.
Tilsyn med bygninger er altså en vigtig del af byggeriet, og det er noget, som alle bygningsejere bør være opmærksomme på. Det er en god idé at have en byggerådgiver til at føre tilsyn med byggeriet, så man kan være sikker på, at man får en kvalitetsbygning.

Hvordan sikrer du kvalitet og professionel håndværk ved nybyggeri?

Det er en god idé at have en byggerådgiver til at føre tilsyn med byggeriet, så man kan være sikker på, at man får en kvalitetsbygning. Byggerådgiveren vil kunne spotte fejl og mangler, og de kan også hjælpe med at sikre, at der bliver gjort noget ved dem.
Det er også en god idé at sørge for, at der er en kontrakt mellem bygherre og håndværker. Kontrakten skal indeholde klare aftaler om, hvad der skal laves, og hvordan det skal laves. På den måde kan man være sikker på, at der ikke opstår misforståelser, og at man får det, man har betalt for.
Hvis man følger disse råd, kan man være sikker på, at man får en kvalitetsbygning, som man kan være tilfreds med.

Hvorfor er det vigtigt at have en uvildig byggerådgiver til at foretage tilsyn?

Det er vigtigt at have en uvildig byggerådgiver til at foretage tilsyn, da de kan sikre, at byggeriet bliver udført korrekt, og at der ikke opstår fejl. Byggerådgiveren kan også hjælpe med at sikre, at der bliver gjort noget ved eventuelle fejl, så bygningen kan blive så god som mulig.En uvildig byggerådgiver kan også være med til at sikre, at byggeriet overholder de gældende love og regler. Dette er især vigtigt, hvis man ønsker at sælge bygningen eller leje den ud.
En uvildig byggerådgiver kan endelig også være med til at sikre, at man får den bedste pris for byggeriet. Byggerådgiveren kan sammenligne priser på de forskellige håndværkere og materialer, og på den måde kan man sikre, at man får det bedste tilbud.

Hvad er fordelene ved at have byggetilsyn og tilsyn ved nybyggeri?

Der er mange fordele ved at have tilsyn ved nybyggeri. For det første sikrer tilsynet, at byggeriet bliver udført i den korrekte kvalitet. Dette betyder, at man ikke risikerer at skulle udbedre fejl eller mangler i byggeriet efterfølgende. For det andet sikrer tilsynet, at der ikke opstår fejl under byggeriet, som kan være meget dyre at udbedre. Tilsynet sikrer derfor, at byggeriet bliver udført professionelt og i høj kvalitet.Hvordan foregår tilsynet?
Tilsynet foregår ved, at der bliver foretaget en kontrol af byggeriet løbende. Byggerådgiveren vil kontrollere, at der bliver udført arbejde i den korrekte kvalitet, og at der ikke opstår fejl under byggeriet. Byggerådgiveren vil også kunne give råd og vejledning til bygherren under byggeriet. Det er derfor vigtigt, at bygherren vælger en uvildig og professionel byggerådgiver til at varetage tilsynet.

Tilsynet udføres af en bygningssagkyndig.

En bygningssagkyndig gennemgår byggeriet for at sikre, at det overholder bygningsreglementet. Bygningssagkyndigen skal også sikre, at der ikke er fejl under byggeriet, og at bygherren får den bedst mulige vejledning under byggeriet.
Tilsynet ved nybyggeri er en vigtig del af byggeriet, og det er derfor vigtigt, at der bliver gjort et grundigt tilsyn.

Tilsynet skal foretages inden ibrugtagning af bygningen.

Tilsynet skal sikre, at bygningen overholder de tekniske krav, der er stillet til den.
Tilsynet udføres af en bygningssagkyndig.
En bygningssagkyndig gennemgår byggeriet for at sikre, at det overholder bygningsreglementet. Bygningssagkyndigen skal også sikre, at der ikke er fejl under byggeriet, og at bygherren får den bedst mulige vejledning under byggeriet.Tilsynet ved nybyggeri er en vigtig del af byggeriet, og det er derfor vigtigt, at der bliver gjort et grundigt tilsyn.
Tilsynet skal foretages inden ibrugtagning af bygningen.
Tilsynet skal sikre, at bygningen overholder de tekniske krav, der er stillet til den.
Tilsynet udføres af en bygningssagkyndig.En bygningssagkyndig gennemgår byggeriet for at sikre, at det overholder bygningsreglementet. Bygningssagkyndigen skal også sikre, at der ikke er fejl under byggeriet, og at bygherren får den bedst mulige vejledning under byggeriet. Tilsynet ved nybyggeri er en vigtig del af byggeriet, og det er derfor vigtigt, at der bliver gjort et grundigt tilsyn.

Tilsynet skal dokumenteres, og der skal udarbejdes en rapport.

Rapporten ved byggetilsyn skal sendes til bygherren, og den skal være tilgængelig for alle, der har interesse i byggeriet.

Byggetilsyn af uvildig byggesagkyndig i København og Sjælland

Er du på kig efter en uvildig byggesagkyndig i København og øvrige Sjælland? Har du brug for et tilsyn ved nybyggeri? Så stor Hafnia Byggesagkyndig til din disposition.