Gyngemose Parkvej 8

2860 Søborg

+45 25 22 22 99

info@hafnia-byggesagkyndig.dk

Åbningstider

Man-fre kl 8.00 – 16.00

Byggesagkyndig for Sjælland og Storkøbenhavn i høj kvalitet

Syn og skøn

Syn og skøn

Høj kvalitet og fagligt niveau, fleksibel, uvildig rådgivning, syn og skønssag lav pris

 

syn og skønssag ved byggesagkyndig

syn og skønssag ved byggesagkyndig

Ingen bekymringer eller unødige konflikter
Er byggesagen kørt fast?
Du bør kontakte en byggerådgiver, hvis du og entreprenøren ikke kan finde en løsning på jeres uenigheder. Er det umuligt at løse, så kan du indlede en syns- og skønssag, hvor tvisten afgøres af en domstol. Det er en lang og bekostelig affære.
Du bør få en byggerådgiver til at forsøge at løse problemerne, inden det når til domstolen. Vi når som regel til de samme konklusioner meget hurtigere og billigere for dig. Den byggesagkyndige vurderer sagen og mødes med dig som bygherre og din entreprenør. Konflikten er ofte lettere at løse, når det er fagfolk, der taler sammen. Dette gør, at man taler samme sprog og ikke kommer til at tale forbi hinanden.
En uvildig på sidelinjen
I bør undgå at skulle lave syn og skøn på en bolig. Det betyder, at tingene er gået i hårdknude. Det er dog stadig lettere at komme igennem forløbet, hvis du benytter dig af Hafnia Byggesagkyndig i forhold til at gå rettens vej. Vi udarbejder et notat om, hvad problemet drejer sig om, så vi sammen kan få udredt, hvori uenigheden består og finder en løsning på, hvordan sagen kan bringes i orden igen. Hafnia Byggesagkyndig er din uvildige rådgiver. Vi er på din side, men forsøger at være objektive, så vi kan finde en løsning begge parter er tilfredse med.

Syn og skøn går begge veje
Det sker, at entreprenøren kontakter os, hvis han vurderer, at han har udført sit arbejde til punkt og prikke og kunden stadig er utilfreds. Derfor vil det også ske, at I møder os som modpart. Hafnia Byggesagkyndig vil dog altid optræde sagligt og med fokus på sagen. Vi løser problemerne, så konflikten kan afsluttes til alles tilfredshed. Det handler jo om, at I skal være tilfredse med den bolig, I flytter ind i.

Fugtskade og skimmelsvamp
Hvordan og hvor hurtigt skal I reagere på fugt?
Vi kommer ud til jeres bolig og laver fugtmålinger, som vi analyserer. Skimmelsvamp kan godt være af helbredsmæssig betydning, så du gør ikke spøge med det. Når vi har gennemgået boligen får en viden, som du kan reagere på.
De ansatte hos Hafnia Byggesagkyndig har den fornødne ekspertviden og erfaring til at afgøre, hvor omfangsrigt problemet er.
Skimmelsvamp er ikke nødvendigvis farligt, hvis man får det fundet og bekæmpet hurtigt.
Vi udarbejder en fugtrapport til forsikringen, så I får den helt rigtige hjælp, I kan handle på helt fra begyndelsen.

lov og ret statue syn og skøn af håndværk

Syn og Skøn priser fra kr. 5000,-

Priser fra 5000,- på syn og skøn ved Hafnia Byggesagkyndig.

Kontakt Hafnia Byggesagkyndig på tlf: 45 25 22 22 99 eller på e-mail: info@hafnia-byggesagkyndig.dk

Syn og skønssag pris fra 5000,-

⭐⭐⭐⭐⭐

Priserne er baseret på fastsatte besigtigelsestider på enten 1,5 eller 2 timer. Normalt bruges den/de første time(r) til undersøgelser, mens den resterende time bruges til at tage notater eller diskutere de identificerede problemer. Således at der er klare linjer omkring identificeret problemer og du også en transparent pris på syn og skøn.

I visse tilfælde er det unødvendigt at tage notater, og i sådanne tilfælde vil det være mere værdifuldt at bruge tiden på yderligere undersøgelser samt at modtage relevante oplysninger og dokumenter fra Hafnia Byggesagkyndig. Dette kan omhandle relevante byggeerfaringer, instruktioner, produktinformationer osv. Vi vil afklare nærmere forventningerne vedrørende dette på adressen.

Prisen inkluderer ikke yderligere opfølgning på sagen, herunder rapporter eller notater. Hvis der opstår behov for opfølgning, f.eks. gennem telefonopkald eller e-mails, udføres sådant arbejde på timebasis til en sats på kr. 1200,- ex moms pr. påbegyndte 15 minutter, som faktureres.

Syn og skønssager af ved byggeri

Har du tvister med din entreprenør?

Hvis du som bygherrer har en tvist med din entreprenør eller håndværker, og mener du at han ikke lever op til de aftaler som I har indgået, mener du at arbejdet ikke er i den kvalitet, som du har forventet? Så kan Syn og Skøn komme på tale.

Det er rigtig godt at du som byggeherre får uvildig rådgivning og alliere dig med byggeteknisk ekspert. Her er en byggesagkyndig din repræsentant som kan gennemgå sagen og hjælpe dig med at finde et løsningsforslag, som du og entreprenøren kan kan arbejde videre med.

Hafnia Byggesagkyndig hjælper gerne med en teknisk gennemgang af din ejendom i relation til den tvist, som der skulle være.

Kan tvisten løses med en byggesagkyndig alene, er det naturligvis, det billigste og mindst tidskrævende for dig.

Hvis byggeprojektet ender i voldgiftsretten?

Hvis en sag i værst fald går i hårknude, og sagen går videre i voldgiftsrettens? Så har du brug for en byggetekniske ekspert, som kan klæde din advokat på med den rigtige tekniske tilgang. Her er en byggesagkyndig ingeniør, som Hafnia Byggesagkyndig din garanti for at din advokat er ordenligt klædt på til opgaven. Således at du og advokaten er bedst stillet ved sagen.

Som bygherre er en byggesagkyndig altså din repræsentant for at der i samarbejdet med advokaten bliver løftet et fagligt funderet bevis for fejl og mangler i det udførte arbejde.

Hvem udfører så en syn og skønssag?

Når du brug for en syn og skønssag, kan Hafnia Byggesagkyndig hjælpe dig med at finde en byggeteknisk ekspert, som kan gennemgå sagen og hjælpe dig med at finde et løsningsforslag, som du og entreprenøren eller håndværker kan arbejde videre med. I tilfælde af, at sagen skulle ende i voldgiftsretten, kan eksperten også klæde din advokat på med den rigtige tekniske tilgang, så du og advokaten er bedst stillet ved retssag og domstol.

Skønsmandens opgave ved syn og skøn

En skønsmand er en uvildig fagperson, som har til opgave at klarlægge sagens problem.

Typisk har en af parterne i en tvist indsendt en begæring til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om syn og skøn.

Skønsmanden gennemgår materialet om sagen.

Skønsmanden indkalder sagens parter og deres advokater til en såkaldt skønsforretning, hvor spørgsmålene i sagen gennemgås.

Skønsmanden foretager selve besigtigelsen, hvor sagens parter også er til stede.

Skønsmanden foretager evt. en supplerende besigtigelse og analyse af sagen.

Skønsmanden udarbejder en skønserklæring. Det sker hurtigst muligt og som regel inden for fire uger efter besigtigelsen.

Eller med andre ord. En begæring om syn og skøn indsendes til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed af en af parterne i en tvist/konflikt. Skønsmanden gennemgår materialet om sagen, og indkalder parterne og deres advokater til en skønsforretning. Under denne forretning gennemgås spørgsmålene i sagen, og skønsmanden foretager selve besigtigelsen med parterne til stede. Eventuelt kan der foretages en supplerende besigtigelse og analyse af sagen. Skønsmanden udarbejder derefter en skønserklæring, som som regel sker inden for fire uger efter besigtigelsen.

Det er vigtigt at en skønsmand ikke er inhabil, som eksempelvis hvis han skulle have en personlig relation til en part i sagen.

Byggeri med Syn og Skøn: Se de Bedste Eksempler!

Syn og skøn er en af de mest effektive måder at løse tvister og uenigheder mellem parterne på. Det er en hurtig og effektiv måde at få en uvildig og faglig vurdering af sagen, og det giver parterne mulighed for at få en objektiv vurdering af deres sag. Det giver også parterne mulighed for at få en faglig vurdering af sagen, som kan bruges som et bevis i retssagen. Syn og skøn er derfor en god måde at sikre, at du og din advokat er godt klædt på til retssagen.

Hvad indeholder en skønserklæring?

En skønserklæring vil normalt indeholde følgende

Oplysninger som sagsnummer og identifikation af parterne samt henvisning til udmeldelsen, dato for udmeldelsen og evt. dato for det retsmøde i Voldgiftsnævnet, hvor udmeldelsen er sket.

En kort oplysning om, hvad skønsmanden inden besigtigelsen har foretaget sig i forbindelse med sagens behandling.

En liste over de bilag, som skønsmanden har brugt i sagen.

En kort beretning om besigtigelsen, herunder ugedag, dato, tid og sted for besigtigelsen, de fremmødtes navn og stilling i følgende orden:

Sagsøgeren, dennes advokat, personer, der er tilkaldt af sagsøgeren, sagsøgte, dennes advokat, personer tilkaldt af sagsøgte.

En kort beretning om, hvad der er foretaget mellem besigtigelsen og skønserklæringens udarbejdelse. Herunder om der er indhentet særlige oplysninger eller foretaget særlige undersøgelser, og om skønsmanden på egen hånd har foretaget supplerende eftersyn el.lign., samt om skønstemaet under sagens behandling er udvidet med tillægsspørgsmål.

En oplistning af skønstemaets spørgsmål et for et med skønsmandens besvarelse umiddelbart efter hvert spørgsmål.

En skønserklæring er med andre ord

En konklusion, som skønsmanden har truffet på baggrund af de foretagne undersøgelser og skønsmandens vurdering af de indhentede oplysninger. En liste over de dokumenter, som skønsmanden har modtaget i forbindelse med sagen.

Hvad er et voldgiftsnævn?

Et voldgiftsnævn er et uvildigt organ, som består af tre voldgiftsmænd, som er udpeget af parterne. Voldgiftsmændene har til opgave at træffe afgørelse i tvister mellem parterne. Voldgiftsmændene kan træffe afgørelse på baggrund af de oplysninger, som parterne har fremlagt, og de kan også træffe afgørelse på baggrund af en skønserklæring, som er udarbejdet af en skønsmand. Afgørelsen træffes normalt inden for fire uger efter besigtigelsen.

Hafnia Byggesagkyndig hjælper dig i sager ved syn og skøn

Du står overfor en sag hvor du har en tvist med en håndværker og hvad gør du nu?

Står du og med midt i en konflikt med en håndværker, så er en byggesagkyndig som Hafnia Byggesagkyndig til din disposition.

Hafnia Byggesagkyndig er byggesagkyndige, byggerådgiver og ingeniør med kunder på hele Sjælland og i Storkøbenhavn.