Gyngemose Parkvej 8

2860 Søborg

+45 25 22 22 99

info@hafnia-byggesagkyndig.dk

Åbningstider

Man-fre kl 8.00 – 16.00

Tilstandsrapport

Høj kvalitet og fagligt niveau, fleksibel, uvildig rådgivning, lav pris

Tilstandsrapport af din bolig

Der skal altid udarbejdes en tilstandsrapport når man skal sælge sin bolig. Tilstandsrapport er en skriftlig vurdering af en ejendoms stand. Rapporten hjælper købere til at se problemer i huset og kan tegne en ejerskifteforsikring. Tilstandsrapport og EL-rapport er en frivillig ordning under Sikkerhedsstyrelsen. Ordningen vil sikre både køber og sælger i forbindelse med bolighandel. Rapporterne kan give en overordnede tryghed til køberen inden han skriver under kontrakten. Vores anbefaling er at altid brug en byggesagkyndig til at udarbejde jeres næste tilstandsrapport i forbindelse med salg af jeres hus.

Tilstandsrapport afkrydsningsskema

Tilstandsrapport priser fra kr. 4000,-

Priser fra 4000,- på tilstandsrapport ved Hafnia Byggesagkyndig.

Kontakt Hafnia Byggesagkyndig på tlf: 45 25 22 22 99 eller på e-mail: info@hafnia-byggesagkyndig.dk

Tilstandsrapport – Få det bedste ud af den!

En tilstandsrapport er en rapport, der beskriver en ejendoms aktuelle tilstand. Rapporten kan bruges til at planlægge vedligeholdelse eller til at vurdere en ejendoms værdi. I kombination med energimærkning har du et redskab, til at belyse ejendommens beskaffenhed. Rigtig godt ved køb og salg af bolig.

Hvordan indhentes en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport kan indhentes hos en bygningssagkyndig eller en bygningsingeniør. De fleste tilstandsrapporter indeholder en beskrivelse af bygningens alder, materialer, konstruktion og vedligeholdelseshistorie. Rapporten vil også vurdere bygningens nuværende tilstand, herunder eventuelle skader eller mangler, og giver en vurdering af bygningens levetid.

Hvorfor er en tilstandsrapport vigtig?

En tilstandsrapport er især vigtig, hvis du overvejer at købe en ældre ejendom. Rapporten kan give dig et klart billede af, hvilke forbedringer eller vedligeholdelsesarbejder der skal udføres, så du kan budgettere for disse. Rapporten kan også være nyttig, hvis du overvejer at sælge din ejendom, da den kan give en vurdering af ejendommens værdi.

Hvordan tolkes en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er en vurdering af en ejendoms tilstand, som udarbejdes af en bygningssagkyndig. Rapporten indeholder en vurdering af ejendommens tilstand, samt en beskrivelse af eventuelle skader eller mangler hvor i gamle dage blev markeret som K1, K2 og K3’er, men på de nye tilstandsrapporter bliver de markeret henholdsvis som grå, gul og rød,

K0 = kosmetiske skader

K1 = grå = mindre alvorlige skader,

K2 = gul = alvorlige skader

K3 = rød = kritiske skader

UN = ? = bør undersøgesHvad koster en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport koster typisk mellem 5000 og 11000 kroner efter boligstørrelsen fra 0-299 m2.

Kan man få afdækket skjulte fejl og mangler med en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport kan afdække skjulte fejl og mangler, men det er ikke sikkert at alle skjulte fejl og mangler vil blive afdækket. Derfor er et tæt samarbejde med en byggesagkyndig en stor fordel, og Hafnia Byggesagkyndig står gerne til tjeneste.

Hvilket ansvar har køber ved en bolighandel i forhold til tilstandsrapport?

Køber har ikke noget ansvar for at få udarbejdet en tilstandsrapport, men det anbefales altid at få en rapport, så man er sikker på at købe en bolig i god stand. Og ved hvad der eventuelt skal til for at forbedre ejendommen.

Hvilket ansvar har sælger ved en bolighandel i forhold til tilstandsrapport?

Sælger har ikke noget ansvar for at få udarbejdet en tilstandsrapport, men det anbefales altid at få en tilstandsrapport, så man kan fraskriver sig ansvaret.

Hvilke rolle har en byggesagkyndig i forhold til tilstandsrapport?

En byggesagkyndig kan være med til at vurdere boligens stand og eventuelle skader, der skal tages højde for i rapporten.

Er det en fordel med en ejerskifteforsikring ved køb af hus og ejerlejlighed?

En ejerskifteforsikring er ikke et krav, men det kan være en fordel at have en, hvis der opstår skader på boligen, som ikke er dækket af tilstandsrapporten.

Hvilke risiko er der ved ikke at have en tilstandsrapport?

Hvis der ikke udarbejdes en tilstandsrapport af sælger, kan der være en risiko for, at der opstår skader på boligen, som ikke er dækket af ejerskifteforsikring, så har du lige pludselig forsikringssag. Så det er en god måde at garanter din økonomi ved at have en tilstandsrapport.

Hvad siger sikkerhedsstyrelsen om tilstandsrapport?

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at man får udarbejdet en tilstandsrapport, hvis man overvejer at købe en bolig.

Hvis du er interesseret i hvad tilstandsrapporten også indeholder, så har Sikkerhedsstyrelsen en kort gennemgang af hvad rapporten indeholder.

Hvad er en huseftersynsordning?

En huseftersynsordning er en ordning, hvor man får en tilstandsrapport på en bolig, man overvejer at købe.

Kan en byggesagkyndig hjælpe med at lave en tilstandsrapport?

En byggesagkyndig kan hjælpe dig med at lave en tilstandsrapport, men det er ikke et krav. Det er dog altid en fordel at have en tilstandsrapport, både i forhold til køb og salg af bolig.

Hafnia Byggesagkyndig giver gerne en hånd med at lave en tilstandsrapport.

Der er i øvrigt 3 typer af rapport, som er vigtige i forhold til værdien af en bolig og den generelle beskaffenhed af ejendommen.

Det er:

Alle 3 vigtige i afdækning af en ejendoms generelle beskaffenhed og værdi.Er ejerskifteforsikring lovpligtig?

Svaret er nej men det er en fordel både for sælger og køber, hvor sælger fraskriver sig alt ansvar på huset og køber kan være sikker på at ejerskifteforsikring vil dække alle skjulte fejl og mangler som er ikke nævnt i tilstandsrapporten.

Hvilke type ejerskifteforsikring kan man tegne?

Der er to forskellige ejerskifteforsikring man kan tegne:

  • 5-årig (Standard)

    • Dækker alt indenfor fundaments grænser

  • 10-årig (Udvidet)

    • Dækker alt indenfor matriklen