Gyngemose Parkvej 8

2860 Søborg

+45 25 22 22 99

info@hafnia-byggesagkyndig.dk

Åbningstider

Man-fre kl 8.00 – 16.00

Byggesagkyndig for Sjælland og Storkøbenhavn i høj kvalitet

Forsikringssager

Forsikringssager

Vi kan være behjælpelige med korrekt anmeldelse til forsikringsselskabet og hjælpe jer med at få bedst muligt ud af din forsikring

Forsikringssager ved huskøb

Når man køber et hus og vil man til at renovere så vil man opdage mange skjulte fejl og skader som ikke nævnt i tilstandsrapporten. Vi vil anbefale en af vores forsikringsrådgiver skal hjælpe jer gennem hele processen.

Nogle gange ser vi urimelige afvisninger fra forsikringsselskaber som skulle være dækket af policen. Vi kan altid være behjælpeligt med at kigge jeres police og afvisningsbrev fra forsikringsselskabet igennem. Hvis man fejlanmelder en skade til et forsikringsselskab så vil man få typisk afvisning men der er altid andre vej til at få skaden igennem ved hjælp af en regel hvis der er tale om en følgeskade af en dækningsberettiget skade. Giv os et kald så kan vi tale om din forsikringsskade.

Forsikringssager priser fra kr. 4000,-

Priser fra 4000,- på forsikringssager ved Hafnia Byggesagkyndig.

Kontakt Hafnia Byggesagkyndig på tlf: 45 25 22 22 99 eller på e-mail: info@hafnia-byggesagkyndig.dk

⭐⭐⭐⭐⭐

Priserne er baseret på fastsatte besigtigelsestider på enten 1,5 eller 2 timer. Normalt bruges den/de første time(r) til undersøgelser, mens den resterende time bruges til at tage notater eller diskutere de identificerede problemer. Således at der er klare linjer omkring identificeret problemer og du også en transparent pris på forsikringssager.

I visse tilfælde er det unødvendigt at tage notater, og i sådanne tilfælde vil det være mere værdifuldt at bruge tiden på yderligere undersøgelser samt at modtage relevante oplysninger og dokumenter fra Hafnia Byggesagkyndig. Dette kan omhandle relevante byggeerfaringer, instruktioner, produktinformationer osv. Vi vil afklare nærmere forventningerne vedrørende dette på adressen.

Prisen inkluderer ikke yderligere opfølgning på sagen, herunder rapporter eller notater. Hvis der opstår behov for opfølgning, f.eks. gennem telefonopkald eller e-mails, udføres sådant arbejde på timebasis til en sats på kr. 1200,- ex moms pr. påbegyndte 15 minutter, som faktureres.

Forsikringssager for boligejere og hvordan du forhindrer dem

Forsikringssager for boligejere er et almindeligt problem, og det er ofte svært at forhindre dem. Der er dog nogle ting, du kan gøre for at minimere risikoen for at få en forsikringssag.

Hvor meget dækker din boligforsikring?

En almindelig boligforsikring dækker ikke nødvendigvis alle typer af vandskader. Derfor tilbyder nogle forsikringsselskaber en udvidet vandskadeforsikring som ikke er under en almindelig forsikring.

Du kan også købe en forsikring som dækker svampe og insektangreb.

Men tag fat i dit forsikringsselskab, så du kan blive klædt ordenligt på.

Hvornår skal du tegne en boligforsikring?

Du skal tegne en boligforsikring, når du køber en bolig. Hvis du lejer en bolig, skal du have en indboforsikring.

En boligforsikring dækker skader på din bolig, som f.eks. brand, vandskader, hærværk, tyveri og glasskader.

En indboforsikring dækker skader på dine ting, i din bolig.

Det er vigtigt at have en boligforsikring og en indboforsikring, fordi du aldrig ved, hvornår skader kan opstå.

Hvilke typer boligforsikringer findes der?

Der findes tre hovedtyper af boligforsikringer: husforsikring, indboforsikring og lejeforsikring.

En husforsikring dækker skader på huset, mens en indboforsikring dækker skader på dine ejendele. En lejeforsikring dækker skader på lejligheden eller huset, som du lejer.

Hvad dækker en boligforsikring?

En boligforsikring dækker typisk skader som følge af brand, vand, tyveri og hærværk. Men der er også flere forsikringer, der dækker skader som følge af jordskælv, orkaner og oversvømmelser. Forsikringssager vedrørende oversvømmelser er i de sidste par år blevet mere og mere aktuelle.

Hvordan vælger du den rigtige boligforsikring?

Det er vigtigt at vælge den boligforsikring, der passer til dine behov. Du skal overveje, hvor meget du vil have dækket, og hvilke skader du vil være dækket imod. Du skal også overveje, hvor meget du vil betale i forsikringspræmien.

Nogle af de ting, som er relevant for dig at tage med i dine overvejelser ved boligforsikring er husets almene tilstand og det område som den ligger i. Her er det relevant at spørge en byggesagkyndig til råds.

Hvordan kan du forhindre boligskader?

Der er flere ting, som du kan gøre for at forhindre byggeskader:

– Sørg for at have en god brandalarm og vandalarm.

– Sørg for at have en god forsikring.

– Sørg for at have rutiner for rengøring og vedligeholdelse.

– Sørg for at have rutiner for at undgå skader. (Udluftning i ejendom og optimal temperatur)

Hvad er forskellen på en indboforsikring og en husforsikring?

En husforsikring er en forsikring, som dækker selve din bolig og en indboforsikring dækker dine ting i din bolig.

Hvordan kan jeg forhindre forsikringssager?

Du forhindre forsikringssager ved at have styr på din ejendoms fejl og mangler og få rettet op på disse. Her er en byggesagkyndig som Hafnia Boligsagkyndig til din rådighed.

Hvordan kan byggesagkyndige hjælpe i forsikringssager?

En boligforsikring er vigtig, fordi den kan dække skader, der opstår på din bolig. Byggesagkyndige kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad der skal til for at undgå skader på din bolig, og hvordan du kan forhindre forsikringssager. Tag derfor gerne fat i din boligsagkyndig for mere information.

Hvilke forsikringssager på ejendomme kan byggesagkyndige hjælpe dig med?

Hafnia Byggesagkyndig kan hjælpe dig med:

 • Korrekt anmeldelse af forskellige skader til forsikringsselskabet

 • Rådskader

 • Fugtskader

 • Ægte hussvamp

 • Vandskader

 • Skjulte rør skader

 • Udvidet vandskade dækning

 • Brandskader

 • stormskader

 • Stikledning

 • Ejerskifte dækning

Vil en byggesagkyndig anbefale advokat og forsikringsselskab ved skader på privat bolig?

Er der uforudsete fejl og skade på den ejendom du vil købe, eller den du lige har købt, og ting som ikke er nævnt i tilstandsrapporten, så spørg din byggesagkyndig til råds, og de kan hjælpe dig videre.

Hvilket ansvar har en byggesagkyndig i forsikringssager?

Hvis du har fået afvist en forsikringssag, som du mener er uberettiget, vil du kunne få gavn af en byggesagkyndig. Som køber af en ejendom kan du anvende en byggesagkyndig i forbindelse med forhandling af prisen af din nye ejendom.

Hafnia Byggesagkyndig har egen forsikringsrådgiver, som hjælper dig når der eksempelvis ikke er overensstemmelse i mellem tilstandsrapport, faktuelle skader og pris.

Hvad kan en forsikringsrådgivning indeholde?

Gennemgang af sagens forhold, og hvad du oplever.

En gennemgang af forsikringsbetingelser, mv.

Grundig byggeteknisk gennemgang af skadesområdet.

Undersøgelser og fugtmålinger.

Rådgivning omkring de forhold som konstateres.

Drøftelse af løsningsforslag (Hvad gør du nu, Hvad skal du have hjælp til)

Rådgivning omkring evt. forsikringssag og håndtering.

Udarbejdelse af et notat omkring de konstaterede forhold ved din bolig.

Hafnia Byggesagkyndig og forsikringssager

Har du spørgsmål og brug for råd og vejledning i forbindelse med tilstanden af din ejendom og opstår der forsikringssager, som du er i tvivle om. Så står Hafnia Boligsagkyndig til din disposition.